Activities

มมส เปิดตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า ให้บริการแล้ววันนี้….ฟรี

มมส เปิดตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า ให้บริการแล้ววันนี้….ฟรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดตัว รถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน วิ่งให้บริการรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนนิสิต และบุคลากร ขึ้นรถใช้บริการได้ฟรี โดยเริ่มวิ่งวันนี้เป็นวันแรก วันนี้ (9 ธันวาคม 2560) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ และคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมปล่อยตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดสอบเส้นทาง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต และบุคลากร ได้ขึ้นรถใช้บริการได้ฟรี โดยเริ่มวิ่งวันนี้เป็นวันแรก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตามการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก(UI Green Metric) ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องดำเนินการนั้นก็คือ การลดใช้พลังงาน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ในมหาวิทยาลัย และการใช้รถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดใช้พลังงาน โดยการนำ “รถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า” มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดระบบการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้รถพลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในระบบขนส่งหลักภายในมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า ที่นำมาใช้ในมหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีจำนวน 7 คัน และสำรองอีก 1 คัน โดยคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าที่เป็นจุดเด่นสำคัญคือ มีระบบเซลแสงอาทิตย์ที่หลังคาไม่น้อยกว่า 600 w, มีไฟส่องสว่างในตัวรถ , มีกริ่งใช้กดสำหรับหยุดรถตามจุดแถวที่นั่ง , มีมิเตอร์วัดพลังงานในแบตเตอรี่ วัดความเร็วพร้อมระยะทาง , มีการติดตั้งระบบระบุตำแหน่ง GPS ภายในตัวรถ โดยการติดตามตำแหน่งรถสามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง PC และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอาจจะเป็น Application บนระบบ Android และ IOS หรือ Web browser ก็ได้ และกล้องวงจรปิดแบบที่บันทึกภาพได้ทุกคัน การใช้รถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า นอกจากจะเป็นการช่วยลดโลกร้อน ไม่ใช้น้ำมันแล้ว ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลว่าจะขึ้นลงตรงไหน สามารถขึ้นได้ตลอดสาย ขึ้นด้วยความสนุกสนาน มีความสุข นับเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างนิสิต บุคลากร และมหาวิทยาลัยที่จะสนองนโยบาย Green Campus ต่อไปในอนาคต

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 413

MSU

MSU Green University

MAHASARAKHAM UNIVERSITY Khamriang Sub-District, Kantarawichai District, Maha Sarakham 44150 Thailand Tel/Fax : +66 4375 4241

 

Phone:Tel/Fax : +66 4375 4241

Email:Email : iroffice@msu.ac.th